081-123-8888
 

 

      เรามีความผูกพันกับ “ตัวเลข” มาตั้งแต่เกิด และความเชื่อเกี่ยวกับ “ตัวเลข” ก็อยู่คู่กับคนเรามาช้านาน จะเหมือนบ้าง ต่างบ้าง ก็สุดแล้วแต่ความเชื่อของคนนั้นๆ      เรามีความผูกพันกับ “ตัวเลข” มาตั้งแต่เกิด และความเชื่อเกี่ยวกับ “ตัวเลข” ก็อยู่คู่กับคนเรามาช้านาน จะเหมือนบ้าง ต่างบ้าง ก็สุดแล้วแต่ความเชื่อของคนนั้นๆอย่างคนไทยถือเลข 9 เป็นเลขมงคล เพราะคำพ้องเสียงใกล้เคียงกับคำว่า ก้าว คือ ก้าวไปข้างหน้า ซึ่งไม่ต่างกับคนจีนที่อ่านออกเสียงพ้องกับคำว่า อายุยืน และถือเป็นเลขที่ยิ่งใหญ่ เป็นที่สุดด้วย แต่ก็ต่างจากคนญี่ปุ่นที่คำดันไปพ้องกับคำว่า ยากลำบาก คนญี่ปุ่นจึงไม่นิยมเลข 9 เหมือนคนไทยและคนจีน เป็นต้น

     ศาสตร์ของตัวเลขทางโหราศาสตร์นั้น กล่าวว่า มีอิทธิพลต่อชีวิต การงาน การเงิน สุขภาพ ความรัก รวมถึงการเกี่ยวโยงกับบุคคลรอบข้างอย่างไม่น่าเชื่อ โดยหลักของ “เลขศาสตร์” มีความเชื่อว่า ตัวอักษรแต่ละตัวนั้นสามารถตีค่าออกมาเป็นค่าตัวเลขต่างๆได้ และค่าพลังตัวเลขเหล่านั้น เมื่อนำมารวมกันแล้ว จะสามารถแปลค่าได้ตามตัวเลขที่ค่าต่างๆกัน มีทั้งดีและไม่ดี สลับกันไป


 
 
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด วันที่ 2018-08-22 09:44:36
COPYRIGHT (C) 2012 vipnumber56.com All Right Reserved.